Banská Štiavnica, Štiavnické bane a vrchy - 31.8.-4.9.2020